Ecocom AB är underkonsulter till Pöyry där beställaren är Svenska kraftnät. Ecocom har genomfört en analys av kända arter från Artportalen för att undersöka om sträckningen av kraftledningar som går mellan Stackbo och Valbo behöver dras om men hänsyn till hotade eller skyddade arter. Detta projekt är ett av nio projekt som hittills påbörjats inom ett ramavtal med Pöyry. Ecocom agerar expertstöd gällande naturfrågorna i alla dessa projekt.

Övriga kraftledningsdragningar där Ecocom agerat eller agerar expertstöd är:

Borgvik-norska gränsen

Ringhalsleden

Untra-Danderyd

Horndal-Untra

Ledning vid Horndal

Ledningar vid Forsmark

Midskog-Rätan

Untra-Överby

Dela:
Relaterade referenser