Vi fungerade i det här uppdraget som ett nationellt stöd för organisationer som står inför  eller var i processen att sammanställa LIFE-ansökningar. Att ansöka om finansiering från EU:s LIFE-program är ofta ett tidsödande och mycket omfattande arbete som kräver framförhållning, planering, men också strategi och kunskap för att ge framgång i utvärderingen och lyckas bli beviljad finansiering.

Det stöd som erbjöds sökande av LIFE-projekt i Sverige i det här uppdraget var workshops, möten och kontakt via mejl och telefon.

Av de projektansökningar som vi stöttade blev en hög andel projekt beviljade, 25%. Detta kan jämföras med genomsnittet i EU som är 10%.

Dela:
Relaterade referenser