Ecocom har under 2017 på uppdrag av Trafikverket undersökt vandringsmönster för groddjur över väg 546, Segersängsvägen vid sjön Tärnan mellan Segersäng och Grödby i Nynäshamns kommun.

Uppdraget har inneburit inventering av vandrande groddjur på och längs väg 546 för att undersöka vandringsmönster och möjliga konfliktpunkter mellan groddjur och vägtrafiken. Groddjursinventeringen längs sträckan har legat till grund för planerna att åtgärda konfliktsträckan med en groddjurspassage. Inventeringen ska ge ytterligare information om var den största koncentrationen av vandrande groddjur är belägen innan åtgärderna med anläggningen av groddjurspassagen startar.

Dela:
Relaterade referenser