Uppdraget hade flera delar knutet till en gammal damm i Påryd, Kalmar kommun, kallad Ossians damm, där frågan om det gamla tillståndet var aktuellt. Ägaren till dammen är Kalmar kommun och kommunen beställde en utredning av oss för att klargöra situationen och få vägledning i möjligheten att ansöka om ett tillstånd och att anlägga en fiskväg.

I uppdraget ingick en utredning av vilken juridisk status dammen har i fråga om tillstånd eller vattendom. I underlaget för detta fanns material från mark- och miljödomstolen och Riksarkivet i form av historiska handlingar och intervjuer. Vi föreslog också en handlingsplan för att få till stånd en tillståndsansökan hos mark- och miljödomstolen.

För att ge fisk möjlighet att passera dammen gjorde vi också en projektering för en fiskväg, med ritningar och kostnadsberäkning.

 

Dela:
Relaterade referenser