Vid Skurusundet längs Värmdöleden har en ny bro planerats och bygget av den innebär att man kommer att gräva för och gjuta nya fundament. Man kommer att köra med tunga maskiner och alla träd som hamnar under den nya bron kommer att behöva tas bort. I området finns bland annat äldre ek och tall som Trafikverket, i den mån det är möjligt, önskar skydda och bevara. Vi hittade under inventeringen både hålträd, träd med rödlistade vedsvamparna ekticka och tallticka samt träd med mulm. Även en gammal vägsträckning med rester av en ekallé påträffades i ett skogsparti längs med Värmdöleden.

Dela:
Relaterade referenser