Ecocom genomförde en uppföljning av den genomförda våtmarksrestaurering som LKAB utfört våren 2017 utifrån en rapport från Hedberg Ekologkonsult 2015. Ecocom inspekterade att den utförda restaureringen var enligt förslaget i rapporten, samt installerade grundvattenrör i tre transekter från det igenfyllda diket och mätte grundvattenytan i rören för att utvärdera den hydrologiska statusen på våtmarken. Analysen visade att grundvattennivån var högst närmast fiket, och avtog med ökande avstånd ifrån diket, vilket är motsatsaen till det effekt ett dike har, men det förväntade resultatet efter restaureing genom igenfyllning av dike.

Dela:
Relaterade referenser