Våra tjänster inom Expertstöd:

Artskyddsutredning

Vilket skydd finns egentligen för arter och livsmiljöer och vilken hänsyn behöver du ta? En artskyddsutredning redovisar vilka skyddade arter och livsmiljöer som förekommer och vilka åtgärder som måste vidtas för att uppfylla den svenska lagstiftningens skydd för djur och natur. Läs mer

Effektanalys och skyddsåtgärder

Biologisk effektanalys och skyddsåtgärder är den praktiska tillämpningen av artskyddsutredningen. När man vet vilka arter och livsmiljöer som riskerar att påverkas av en exploatering är det dags att fundera på hur påverkan kan minimeras. Om påverkan inte kan undvikas behöver skyddsåtgärder utformas eller en kompensation genomföras för de naturförluster som uppkommit. Att kunna redovisa effekter på ekologi, föreslå ekologiska skyddsåtgärder eller hur man kan kompensera för påverkan är numera standard i de flesta prövningar och självklara inslag i en miljökonsekvensbeskrivning. Läs mer

Finansiera naturprojekt

Ibland kan det vara svårt att hitta tiden för att realisera alla de spännande idéer man har, även om viljan och intresset finns. Ecocom kan stötta upp med kompetens för att söka anslag till projekt inom ekologi och även hjälpa till med utförandet när det blir aktuellt. Pengar skall inte vara ett hinder tycker vi! Läs mer

GIS- och fjärranalys

Ett av de viktigaste arbetsredskapen för den som vill förstå naturen är GIS- och fjärranalys. Geografiska informationssystem (GIS)  är för Ecocom ett vardagsredskap för visualisering av ekologiska samband. Läs mer

LIFE-projekt

Vill du ha hjälp att konkretisera din idé och optimera chanserna att beviljas EU-medel? Vi lotsar dig fram till rätt ingång i EU:s LIFE-program. Vi stödjer hela vägen från idé till inlämnad ansökan. Vi har mångårig framgångsrik erfarenhet både av att ta fram ansökningar och att granska och stödja pågående LIFE-projekt. Läs mer

Få offert från oss
Dela:
Relaterade referensuppdrag