Ibland kan det vara svårt att hitta tiden för att realisera alla de spännande idéer man har och hinna med att skriva ansökningar för att finansiera naturprojekt, även om viljan och intresset finns. Ecocom kan stötta upp vid ansökningsförfaranden till t ex LIFE-fonden, lokala naturvårdsprojekt (LONA) eller lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Vi hjälper dig att få ansökan färdig i tid och bidrar också i den mån vi kan med förbättringsidéer till projektet. Vi kan också utgöra ett stöd vid genomförande, eller t o m gå in som partner i projekt vi tycker verkar särskilt intressanta.

Dela:
Relaterade referensuppdrag