Ett av de viktigaste arbetsredskapen för den som vill förstå naturen är GIS- och fjärranalys. Geografiska informationssystem (GIS)  är för Ecocom ett vardagsredskap för visualisering av ekologiska samband. Ekologi handlar mycket om spatialitet och om det inte finns en förståelse för hur viktiga habitat ligger i förhållande till varandra, eller hur spridningsvägar för arterna ser ut, är det svårt att dra kvalificerade slutsatser om t ex förutsättningar för bevarande av arter.

Fjärranalyser kan utföras med mycket olika detaljeringsgrad beroende på vilken upplösning som krävs men vanliga alternativ är att granska satellitfoton, ortofoton, historiska kartor eller flygbilder (normala/infraröda). Fjärranalys med digitalisering i GIS är ett ovärderligt redskap när man arbetar med stora geografiska områden. Det handlar om att välja ut de viktigaste miljöerna och prioritera fältinsatsen. En bra genomförd förstudie maximerar både resultatet och sparar pengar i plånboken.

Alla konsulter på Ecocom arbetar med GIS- och fjärranalyser i större eller mindre omfattning. Vi tycker det är viktigt att våra konsulter själva har kontroll på och förstår sin data. Hos Ecocom är därför både GIS och fjärranalyser är ett naturligt inslag i arbetet som naturkonsult. Men några medarbetare arbetar mer med GIS och fjärranalyser och kan erbjuda mer avancerade tjänster.

Vi utför regelbundet följande GIS-uppdrag

  • Rektifiering och digitalisering av befintliga underlag, t ex från äldre papperskartor till shape
  • Insamling och strukturering av ekologisk data i GIS och leverans (t ex som geodatabas)
  • Fjärrkarteringar utifrån ortofoto/satellitfoto och kartunderlag samt eventuella andra GIS-underlag
  • Fjärrkarteringar enl ovan men med stereotolkning bland annat med infraröd flygbilder (ökad kvalitet)
  • Ekologiska Analyser och modellering

Ecocom har alla den utrustning och programvara som krävs för att genomföra avancerade GIS-analyser och också flygbildstolkningar även i stereo.

 

Dela:
Relaterade referensuppdrag