Vill du ha hjälp att konkretisera din idé och optimera chanserna att beviljas EU-medel? Vi lotsar dig fram till rätt ingång i EU:s LIFE-program. Vi stödjer hela vägen från idé till inlämnad ansökan. Ecocom har mångårig framgångsrik erfarenhet både av att ta fram ansökningar och att granska och stödja pågående LIFE-projekt.

Ecocom har stöttat flera länsstyrelser och organisationer med att utforma ansökningar till LIFE-fonden och har även deltagit i projektprocessen genom att antingen driva projektet eller agera stöd till projektledande part. Vi har stor vana av EU:s LIFE-program och har också haft uppdraget som LIFE-monitor, vilket inneburit att Ecocom som företrädare för EU-kommissionen har stöttat LIFE-projekt men också utvärderat och styrt upp pågående LIFE-projekt i Sverige och Danmark.

Utöver Magnus Stenmark som är vår LIFE-koordinator arbetar vi också med flera personer i Sverige som har mycket bra kunskap om LIFE-projekt. Vi sätter samman ett TEAM med kompetenta konsulter som passar ditt behov.

Dela:
Relaterade referensuppdrag