Arter och de habitat som arterna är beroende av för sina centrala funktioner (sin livcykel) är viktiga byggstenar i ekologin. Att ha kunskaper om att planera inventeringar kräver kunskaper om arternas ekologi och behov för att kunna genomföra undersökningar med hög kvalitet.

Vi arbetar ständigt med att vår personal ska få möjlighet att utveckla sin artkompetens och utveckla förmågan att förutsäga var olika arter kan påträffas och hur arter påverkas av en förändring i närmiljön. Att ha en gedigen fältnärvaro är centralt och alla medarbetare hos Ecocom som arbetar med artfrågor spenderar årligen mycket tid i fält i sitt arbete.

Ecocom har idag internt eller via vårt omfattande specialistnätverk kompetens att inventera de flesta terrestra artgrupper och även många akvatiska artgrupper. Däremot arbetar vi marint endast i begränsad omfattning i t ex skärgårdsmiljö eller nära strandzonen.

Artkunskapen är viktig och kommer alltid att vara viktig för den som verkligen vill syssla med att förstå naturen. Men artkunskaper – räcker inte – att endast kartera arter utan vidare fundering på varför hör till 1970-tals ekologin. Det viktiga är i slutänden att kunna förklara fakta och sätta in artförekomsten i ett ekologiskt perspektiv där artens livscykel är av central betydelse.

Några exempel på artinventeringar vi ofta utför är:

  • Fåglar
  • Insekter
  • Fladdermöss
  • Kärlväxter
  • Kryptogamer och svampar
  • Grod- och kräldjur
  • Fisk
  • Bottenfauna

Ecocom genomför också naturvärdesinventeringar. Läs gärna mer om utförda uppdrag bland våra referensuppdrag. På sidan Referenser, kan du i fritextfältet söka efter den art eller artgrupp du är intresserad av och få information om uppdrag som vi tidigare utfört.

Dela:
Relaterade referensuppdrag