Ecocom arbetar både med provtagning i mark- och vattenmiljöer. Vi genomför miljöundersökningar av fysikaliska parametrar med nära koppling till ekologi och biologisk provtagning. Vi kan särskilt tillföra kompetens genom att diskutera vilka effekter som uppstår på miljöer och arter utifrån uppmätta fysikaliska värden. Enklare mätningar kan vi genomföra själva i fält med mätredskap men då stor noggrannhet eller komplicerade analyser krävs, skickar vi prover för analys till ackrediterat laboratorium.

Mätning av abiotiska (icke biologiska) data är ofta värdefulla för att bedöma effekter på ekologi eller då uppföljning skall göras för att kontrollera om verksamheten håller sig till angivna gränsvärden. Provtagning är också viktigt i samband med utformning av åtgärder, t ex restaurering av mark eller vattenmiljöer.

Dela:
Relaterade referensuppdrag