Våra tjänster inom Naturplanering:

Landskapsekologi

För utformning av långsiktiga program för övervakning eller bevarande av arter och miljöer eller för att kunna bedöma om påverkan i ett begränsat område har betydelse i ett större perspektiv, kan man behöva studera arter eller miljöer på landskapsnivå. Läs mer

Naturvårdsplaner

En naturvårdsplan kan göras för både större och mindre geografiska områden. Naturvårdsplanen är ett redskap för att arbeta med områdets ekologi, vanligen med syfte att bevara eller utveckla särskilt utvalda värden, t ex arter eller miljöer (biotoper). Läs mer

Få offert från oss
Dela:
Relaterade referensuppdrag