För utformning av långsiktiga program för övervakning eller bevarande av arter och miljöer eller för att kunna bedöma om påverkan i ett begränsat område har betydelse i ett större perspektiv, kan man behöva studera arter eller miljöer på landskapsnivå.

Moderna begrepp som idag i grunden handlar om lanskapsekologi och arters spridningsmöjligheter mellan olika habitat i landskapet är t ex grön infrastruktur, värdetrakter, gröna kilar mm. Angreppsättet för att arbeta på landskapsnivå är dock detsamma i samtliga fall. Man är intresserad av kvaliteten på olika miljöer och hur dessa är fördelade inom det aktuella landskapsavsnittet och givet målarternas spridningsmöjligheter och fenologi (livsscykel) så drar man slutsatser om hur landskapet skulle behöva förändras.

Idag finns en mängd GIS-verktyg för att arbeta med landskapsekologiska frågeställningar. Men det är viktigaste är och förblir att veta vilka frågor man vill ha svar på innan man sätter igång arbetet – det finns inget verktyg som ger svar på alla frågor.

Dela:
Relaterade referensuppdrag