Om du har ett eget företag är du välkommen att arbeta för oss som underkonsult. Vi tar ofta hjälp av underkonsulter för att jämna ut toppar vid hög arbetsbelastning. I större projekt kan du också komma att ingå i våra projektteam. En viktig skillnad mot rollen som anställd är att du i ditt eget företag tillhandahåller det materiel som är nödvändigt för uppdraget och att du själv har nödvändig och passande utbildning och den certifiering som krävs.

Om du är intresserad av vara underkonsult till Ecocom kan du mejla till adress: ansokan@ecocom.se. Skriv i ämnesraden: ”UNDERKONSULTSANSÖKAN – samt ditt företagsnamn”.

Vi behöver följande uppgifter:

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Att du är godkänd för F-skatt
 • Kontaktuppgifter
 • Referenslista över tidigare uppdrag
 • Dina artkunskaper
 • Vilka uppdrag du särskilt är intresserad av att utföra
 • Tillgång till utrustning
 • I vilka delar av Sverige du är beredd att arbeta
 • Uppgift om ungefärlig timtaxa, ett spann kan anges

Kontakta gärna någon av våra regionansvariga chefer, Marcus Arnesson och Magnus Stenmark.